Workshops

 

Konu  kan voor u een workshop of studiedag op maat ontwikkelen over diverse thema's.  De expertise van Konu ligt op het gebied van gedrag, communicatie en samenwerking. Samen met u kijken wat een passend aanbod is voor uw leden, klanten of medewerkers.

 

De workshops van Konu kenmerken zich door een speelse en soms ludieke manier waarop de thema's onder de aandacht worden gebracht. Immers met plezier leren we sneller en beter. Hiervoor wordt een kleurrijk palet van werkvormen ingezet.

 

Voorbeelden van workshops zijn:

 

Volg je hart, want dat klopt; meer info

Communicatiespel Aanzet over communicatie & kwaliteiten; meer info

(Vrijwilligers)werk & privé in balans; meer info

klik hier voor meer info   Inspiratiedag bestuurders:  meer info


 

 

Ook bij dergelijke interactieve sessies of begeleidingstrajecten wil Konu u graag van dienst zijn. In een persoonlijk gesprek bekijken we wat we voor elkaar kunnen betekenen.

 

 

 

Volg je hart, want dat klopt

Als mens heb je veel rollen en taken. Hoe zorg je dat je leven in balans blijft? Door meer vanuit je hart te leven! Dit betekent dat in je drukke leven je ook regelmatig echt aandacht hebt voor jezelf. In deze workshop wordt aandacht besteed aan het creëren van een goede balans voor jezelf; wat kost je energie en waar krijg je energie van. Ook wordt er aandacht geschonken aan 'timemanagement'.  Omdat communicatie met je omgeving belangrijk is bij het maken van keuzes, krijg je praktische tips en gaan we concreet oefenen met elkaar in een ongedwongen sfeer.

 

 

 

Communicatiespel Aanzet over communicatie & kwaliteiten

Kwaliteiten als bouwstenen
AanZet is een speelse manier om je eigen kwaliteiten beter te leren kennen en hét instrument om te komen tot inzicht en oplossingen voor (individuele) vraagstukken. (Kern)kwaliteiten zijn eigenschappen die tot het wezen (de kern) van een persoon behoren.  AanZet onderscheidt zich van andere instrumenten doordat het op ontspannen wijze bekende én onbekende kwaliteiten bij de deelnemers aanboort. Het laat hen ervaren dat zij deze kwaliteiten kunnen inzetten voor zichzelf en hun (werk) omgeving. De kwaliteiten staan geschreven op bouwstenen. Een deelnemer bouwt tijdens het spel letterlijk zijn kracht op.

Communicatiespel Aanzet is ontwikkeld door Something Els / roebek

 

(Vrijwilligers)werk & privé in balans 

In deze workshop wordt op een speelse manier inzichtelijk gemaakt waar de knelpunten kunnen liggen in een goede balans. Tevens worden tips gegeven hoe je hier beter mee om kunt gaan. De workshop bestaat uit zowel theorie, maar deelnemers gaan vooral actief aan de slag met hun eigen thema's.  

 

Inspiratiedag bestuurders: Vrouwen met PIT (Passie, Initiatief & Talent) 

Ook bestuurders moeten op z'n tijd nieuwe inspiratie krijgen. Op een andere manier naar de dagelijkse praktijk kijken kan een verfrissende blik opleveren. Bij de bestuurdersdag Vrouwen met PIT is bijvoorbeeld aandacht besteed aan de communicatievaardigheden van vrouwen en hebben ze gekeken naar hun eigen (soms verborgen) kwaliteiten. Door je eigen talenten optimaal te benutten komt een organisatie steeds meer tot bloei en zal zij ook meer door de 'buitenwereld' worden opgemerkt. Deze dag is in 2009 georganiseerd voor ongeveer 25 vrouwen in de regio Zeeuws Vlaanderen en Zuid-Beveland.