Over Konu

Even voorstellen...

 

Konu is een bedrijf dat zich met hart en ziel inzet voor de vragen van haar klanten. Vraaggericht werken aan gedrags- en organisatieveranderingen is hierbij het uitgangspunt.

 

Belangrijke kernwaarden die Konu hierbij hanteert zijn:

creativiteit, innovatie, buiten de getreden paden durven denken, vanuit ieders kracht werken, positief kritisch, analytisch, diversiteit, luisteren naar het gevoel

 

Jolanda Nuijtens-Kouwenberg (1972) is in 2006 begonnen met Konu, voor organisatie & ontwikkeling. Het doel van dit bedrijf is om het beste dat mensen in zich hebben naar boven te halen. Het gebruikte dienstenaanbod is breed en afhankelijk van de vraag die voorgelegd wordt.  Een goede verandering ontstaat vaak door ons vizier eens een andere kant op te richten en te ontdekken dat er ook andere mogelijkheden bestaan.

'Het is als een vlinder die fladdert en neerstrijkt op plaatsen die op dat moment passen. Door het bezoeken van verschillende geurende en kleurrijke bloemen ontstaat een mooie kruisbestuiving'.

 

Jolanda is een gedragswetenschapper. Zij is aan de universiteit van Maastricht afgestudeerd in twee richtingen binnen Gezondheidswetenschappen: Geestelijke Gezondheidkunde en Gezondheidsvoorlichting. Twee richtingen die zich bezighouden met het gedrag van mensen en de (gewenste) verandering daarin. Na haar studie heeft zij gewerkt als onderzoeksassistente in een GGZ-instelling en later als beleidsmedewerker voor zeer diverse projecten bij een GGD in Brabant.

Echter bij het werken in een grote organisatie miste zij de vrijheid om 'haar vleugels uit te slaan en haar eigen weg te kiezen'. In 2006 is zij uit haar cocon gekomen en sindsdien heeft zij diverse cursussen, workshops en projecten met enthousiasme en veel plezier begeleid.